Polityka prywatonści

Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określa Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z przepisami ustawy zapewniamy ci prawo wglądu do własnych danych oraz możliwość ich poprawiania. W każdej chwili możesz złożyć pisemne oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Dbamy o prawo do prywatności naszych klientów, dlatego też nie udostępniamy danych o swoich klientach innym firmom czy osobom trzecim.

Firma F.H.U. Nowak Stanisław wykorzystuje dane wyłącznie do korespondencji z klientami.

Wszystkie dane zgromadzone w naszych zbiorach podlegają szczególnej ochronie oraz zabezpieczeniu przed nieupoważnionym dostępem. Informacje będące w naszym posiadaniu przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.